Predaj pozemok Ždiar 1867 m2 intravilán parcela C

m predaj pozemok zdiar intravilan

Ponúkame na predaj pozemok v obci Ždiar o rozlohe 1867 m2 intravilán parcela C 571/2

Rozmery pozemku:

  • horná šírka 19 m
  • pravá strana 109 m
  • spodná šírka 15 m
  • ľavá strana 110 m

Prístup k pozemku je z hornej strany cez parcelu 574/1 kade vedie štrková cesta patriaca obci Ždiar (603/2 a 603/3) alebo zo spodnej strany cez parcelu 5091 patriacu rovnakému majiteľovi (do kúpnej zmluvy by sa dopísalo vecné bremeno).

Druh pozemku: Orná pôda.

Link na územný plán obce TU

IS: vodovod, elektrina, plyn pri pozemku

Polosamota.

Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.

GPS: 49.271194° 20.294333°

Pozemok na predaj 304 m2 Ždiar

predaj pozemok zdiar

Ponúkame na predaj pozemok v obci Ždiar o rozlohe 304 m2 – parcela typu E

Parcela č. 786/2, LV č. 649, výmera 608 m2, podiel 1/2 t.j. predáva sa polovica parcely o rozmere 304 m2. GPS: 49.278815° 20.294343°

Na pozemku je možné po dohode s úradmi umiestniť mobilný dom napr. v štýle LumiPod prípadne LumiShell.

Chodník korunami stromov je od pozemku vzdialený cca 1,5 km.

Vzdialenosť spodnej časti pozemku od asfaltovej prístupovej cesty a IS je cca 470 m (plynová prípojka, elektrina). Pozdĺžne pozemku vedie poľná cesta. Nad vrchnou časťou pozemku vo vzdialenosti cca 900 m vedie lesná cesta, ktorá sa má asfaltovať v blízkej dobe. Vedľa pozemku tečie Blaščatský potok – zdroj vody. Na pozemku sú mladé ihličnaté stromy.

Rozmery pozemku: šírka cca 14 až 17 m, dĺžka cca 18 až 25 m – viď foto. Nadmorská výška 945 m.n.m.

Na katastri je parcela zapísaná ako trvalý trávny porast.

V lokalite Ždiar ponúkame viac pozemkov, viď web: https://www.cernan-reality.sk/?s=zdiar

Pozemok na predaj 292 m2 Ždiar

susedna chata pozemok zdiar

Ponúkam na predaj pozemok v obci Ždiar o rozlohe 292 m2 – parcela typu E.

Parcela č. 786/1, LV č. 649, výmera 584 m2, podiel 1/2 t.j. predáva sa polovica parcely o rozmere 292 m2. GPS: 49.278728° 20.294093°

Na pozemku je možné po dohode s úradmi umiestniť mobilný dom napr. v štýle LumiPod prípadne LumiShell

Chodník korunami stromov je od pozemku vzdialený cca 1,5 km.

Vzdialenosť spodnej časti pozemku od asfaltovej prístupovej cesty a IS je cca 390 m (plynová prípojka, elektrina). Pozdĺžne pozemku vedie poľná cesta. Nad vrchnou časťou pozemku cca 900 m vedie lesná cesta. Vedľa pozemku tečie Blaščatský potok – zdroj vody. Na pozemku sú mladé ihličnaté stromy.

Rozmery pozemku: šírka 12 x dĺžka 24,3 m. Nadmorská výška 945 m.n.m.

Na katastri je parcela zapísaná ako trvalý trávny porast.

V lokalite Ždiar ponúkam viac pozemkov, viď web: https://www.cernan-reality.sk/?s=zdiar

Pozemok Ždiar 293 m2 s asfaltovou prístupovou cestou

pozemok zdiar predaj

pozemok zdiar predaj

 

GPS: 49.272491° 20.291736°

Po našej žiadosti na pamiatkový úrad ohľ. možnosti stavby sa pamiatkový úrad vyjadril, že na tejto parcele je možné postaviť menšiu chalupu do cca 38 m2 zastavanej plochy.

Ponúkame Vám na predaj pozemok – parcelu typu C č. 5093 v obci Ždiar. Na parcele C je možná stavba chalupy v dobovom štýle.

Parcela sa nachádza pri asfaltovej ceste.

IS: elektrina, plyn.

Chalupa na predaj Ždiar s pozemkami celkom 6563 m2

chalupa zdiar predaj pozemok

Exkluzívne Vám ponúkame na predaj chalupu v obci Ždiar s pozemkami o celkovej rozlohe 6563 m2

GPS na chalupu 49.271858°20.294857°

Po našej žiadosti na pamiatkový úrad ohľadne spôsobu opravy  chalupy a jej príslušenstva sa pamiatkový úrad vyjadril, že v rámci niekoľkých programov je možnosť poskytnúť dotáciu na obnovu chalupy a jej príslušenstva vo výške 80.000,- eur (nová strecha, renovácia exteriéru, hospodárskej časti chalupy, atp.).

Dňa 1.6.2022 bol začatý proces na obnovu strechy pamiatkovým úradom.

K chalupe prislúchajú parcely typu C na LV 743: parcela 572 o rozlohe 229 m2 (pozemok pod chalupou), parcela 574/1 o rozlohe 2067 m2 (pozemok s chalupou), 571/2 a 5091.

IS: elektrika, vlastná studňa.

Vhodné ako investícia.

predam chalupu v zdiari
predam chalupu v zdiari

Pozemok na predaj 424,5 m2 Ždiar

lumipod featured x

Exkluzívne Vám ponúkame na predaj pozemok v obci Ždiar o rozlohe 424,5 m2

Parcela č. 785 LV č. 649 podiel 1/2. GPS: 49.278354° 20.294107°

Na pozemku je možné po dohode s úradmi umiestniť mobilný dom napr. v štýle LumiPod  prípadne LumiShell

Chodník korunami stromov je od pozemku vzdialený cca 1,5 km.

Vzdialenosť spodnej časti pozemku od asfaltovej prístupovej cesty a IS je cca 350 m (plynová prípojka, elektrina). Pozdĺžne pozemku vedie poľná cesta. Nad vrchnou časťou pozemku cca 900 m vedie lesná cesta. Vedľa pozemku tečie Blaščatský potok. Na pozemku sú mladé ihličnaté stromy.

Rozmery pozemku: šírka 15 x dĺžka  28 m. Nadmorská výška 939 m.n.m.

Na katastri je parcela zapísaná ako trvalý trávny porast.

Link na územný plán obce TU

Pozemok na predaj 1356 m2 Ždiar

predaj pozemok zdiar vysoke tatry

Ponúkame na predaj pozemok v obci Ždiar o rozlohe 1356 m2

Parcelné č. 784 LV č. 649 podiel 1/2. GPS: 49.277668° 20.293963°

Rozmery pozemku: šírka 26,6 x dĺžka 51 m.

Na katastri je parcela zapísaná ako orná pôda. Vedľa pozemku tečie Blaščatský potok. Na pozemku sú ihličnaté stromy. Nadmorská výška 939 m.n.m. Chodník korunami stromov je od pozemku vzdialený cca 1,5 km.

Vzdialenosť spodnej časti pozemku od asfaltovej prístupovej cesty je 330 m a IS (plynová prípojka, elektrina). Nad vrchnou časťou pozemku cca 1km vedie lesná cesta, ktorá sa má v blízkom období prerábať na asfaltovú.

Link na územný plán obce TU

Pozemok na predaj v obci Ždiar 1963 m2 – samota v lese

predaj pozemok zdiar

Exkluzívne Vám ponúkame na predaj pozemok v obci Ždiar o rozlohe 1963 m2

Parcela č. 794/102 a 794/101 LV 649 podiel 1/2. GPS: 49.284654° 20.294330°

Na pozemku je možné po dohode s úradmi umiestniť mobilné domy napr. v štýle LumiPod  prípadne LumiShell

Rozmery pozemku: 32 x 60 m (viď foto).

Na katastri je parcela zapísaná ako lesný pozemok.

Nad vrchnou časťou pozemku cca 176 m vedie lesná cesta ktorá sa v blízkej dobe bude asfaltovať. Prístup k pozemku je cez parcelu patriacu rodine majiteľa, do kúpnej zmluvy sa zapíše vecné bremeno.

Vzdialenosť spodnej časti pozemku od asfaltovej prístupovej cesty je 1,2 km a IS (plynová prípojka, elektrina).

Link na územný plán obce TU

Pozemok na predaj v obci Ždiar 846 m2

predaj pozemok zdiar vysoke tatry poprad

Exkluzívne Vám ponúkame na predaj pozemok v obci Ždiar o rozlohe 846 m2

Parcela č. 782 LV 366 podiel 1/6. GPS: 49.275953° 20.293157°

Asfaltová cesta je od pozemku vzdialená cca 200 m ako aj IS. Pozemok je na katastri zatiaľ evidovaný ako parcela registra E – orná pôda (Umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce). Vedľa pozemku tečie Blaščatský potok.

Rozmery pozemku: šírka 28,2 m, dĺžka 30 m. Nadmorská výška 939 m.n.m. Chodník korunami stromov je od pozemku vzdialený cca 1,5 km.

V tejto lokalite sú vystavané novostavby a pribúdajú ďalšie. Pozemok má veľkú perspektívu na výstavbu chaty alebo rodinného domu. Možnosť zmeny parcely a možnosť stavby preverujeme na príslušných úradoch ale je vysoko pravdepodobné, že nebude problém stavať. V prípade kladného potvrdenia možnosti stavby úradmi to doplníme do popisu.

IS: elektrina, plyn cca 100 – 150 m pri pozemku (podľa písomného vyjadrenia SPP sú dostupné z parcely 820).

Link na územný plán obce TU

Mapa plynového potrubia.

Mapa vodovodného potrubia.

V obci Ždiar je kompletná občianska vybavenosť.